Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Przystąp do mentoringu w ramach programu WILK!

Zapraszamy chętnych i zmotywowanych studentów ll i lll roku studiów pierwszego stopnia oraz l i ll roku drugiego stopnia Wydziału Biologii do udziału w wyjątkowej formie kształcenia – cyklu spotkań z wybranym mentorem w obszarze zainteresowań własnych oraz specjalizacji wybranego mentora.

Adresaci programu

Studenci ll i lll roku studiów pierwszego stopnia oraz l i ll roku drugiego stopnia Wydziału Biologii na kierunkach: biologia, nauczanie biologii i przyrody, biologia i zdrowie człowieka, biotechnologia, bioinformatyka i ochrona środowiska.

Cel programu

Rozwijanie zainteresowań naukowych studenta, wspieranie i motywowanie studenta w poszukiwaniu drogi indywidualnego rozwoju naukowego oraz osobistego.

Jak dołączyć?

W roku akademickim 2022/2023 w programie mentoringu uczestniczy 27 mentorów oferujących łącznie 32 miejsca dla studentów. Z sylwetkami mentorów oraz ilością miejsc dostępnych u każdego z nich można zapoznać się na stronie projektu WILK w zakładce mentoring.

W celu przystąpienia do programu należy wykonać następujące kroki: · Kliknij przycisk Rejestracja i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link, po kliknięciu którego Twoje konto zostanie aktywowane. Po zakwalifikowaniu się i uruchomieniu programu mentoringu, na stronie studenta, będziesz mógł/mogła kontaktować się ze swoim mentorem, zapoznawać z ogłoszeniami, materiałami dydaktycznymi oraz korzystać z narzędzi takich jak kalendarz spotkań, forum i czat.

  • Do formularza umieszczonego na stronie studenta, widocznej po zalogowaniu się do serwisu, wprowadź list motywacyjny, zawierający informacje o Twoich zainteresowaniach z obszaru nauk przyrodniczych oraz motywacji do przystąpienia do programu. Przekonaj nas, że ten program jest dla Ciebie!
  • Wskaż trzech mentorów, z którymi chciał(a)byś współpracować i wyślij zgłoszenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2021 o godzinie 23:59!

Dlaczego mogę wybrać aż trzech mentorów?

Każdy z mentor posiada ograniczoną liczbę dostępnych miejsc. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc, mentor wybierze osoby z którymi będzie współpracował w oparciu o dostarczone listy motywacyjne.

Twoje zgłoszenie będzie rozpatrywane przez trzech mentorów, w kolejności zgodnej z Twoimi preferencjami.

Co dalej?

4 listopada 2021 odbędzie się spotkanie mentorów Wydziału Biologii, podczas którego nastąpi wstępne przypisanie studentów do mentorów.

Jego wyniki zostaną umieszczone w Panelu Użytkownika na stronie https://wilkwb.web.amu.edu.pl Po otrzymaniu informacji o wyborze, zachęcamy do kontaktu z mentorem za pośrednictwem portalu i indywidualnego ustalenia szczegółów dotyczących spotkań.

Ponieważ jednym z podstawowych założeń mentoringu jest dobrowolność w jego udziale, na tym etapie będzie istniała jeszcze możliwość rezygnacji z programu bądź zmiany Mentora.

Powered by w3.css