Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Przystąp do tutoringu w ramach programu WILK!

Zapraszamy chętnych i zmotywowanych studentów ll i lll roku studiów pierwszego stopnia oraz l i ll roku drugiego stopnia Wydziału Biologii do udziału w wyjątkowej formie kształcenia – cyklu spotkań z wybranym tutorem w obszarze zainteresowań własnych oraz specjalizacji wybranego tutora.

Adresaci programu

Studenci ll i lll roku studiów pierwszego stopnia oraz l i ll roku drugiego stopnia Wydziału Biologii na kierunkach: biologia, nauczanie biologii i przyrody, biologia i zdrowie człowieka, biotechnologia, bioinformatyka i ochrona środowiska.

Cel programu

Rozwijanie zainteresowań naukowych studenta, wspieranie i motywowanie w poszukiwaniu drogi indywidualnego rozwoju naukowego oraz osobistego.

Jak dołączyć?

W roku akademickim 2022/2023 w programie tutoringu uczestniczy 16 tutorów oferujących łącznie 16 miejsc dla studentów. Z sylwetkami tutorów oraz ilością miejsc dostępnych u każdego z nich można zapoznać się na stronie projektu WILK.

W celu przystąpienia do programu należy wykonać następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Rejestracja i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link, po kliknięciu którego Twoje konto zostanie aktywowane. Po zakwalifikowaniu się i uruchomieniu programu tutoringu, na stronie studenta, będziesz mógł/mogła kontaktować się ze swoim tutorem, zapoznawać z ogłoszeniami, materiałami dydaktycznymi oraz korzystać z narzędzi takich jak kalendarz spotkań, forum i czat.
  2. Do formularza umieszczonego na stronie studenta, widocznej po zalogowaniu się do serwisu, wprowadź list motywacyjny, zawierający informacje o Twoich zainteresowaniach z obszaru nauk przyrodniczych oraz motywacji do przystąpienia do programu. Przekonaj nas, że ten program jest dla Ciebie!
  3. Wskaż trzech tutorów z którymi chciał(a)byś współpracować i wyślij zgłoszenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2022 o godzinie 23:59!

Dlaczego mogę wybrać aż trzech tutorów?

Każdy z tutorów posiada ograniczoną liczbę dostępnych miejsc. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc, Tutor wybierze osoby z którymi będzie współpracował w oparciu o dostarczone listy motywacyjne.

Twoje zgłoszenie będzie rozpatrywane przez trzech tutorów, w kolejności zgodnej z Twoimi preferencjami.

Co dalej?

4 listopada 2022 odbędzie się spotkanie tutorów Wydziału Biologii, podczas którego nastąpi wstępne przypisanie studentów do tutorów.

Jego wyniki zostaną umieszczone w Panelu Użytkownika na stronie https://wilkwb.web.amu.edu.pl Po otrzymaniu informacji o wyborze, zachęcamy do kontaktu z Tutorem za pośrednictwem portalu i indywidualnego ustalenia szczegółów dotyczących spotkań.

Ponieważ jednym z podstawowych założeń tutoringu jest dobrowolność w jego udziale, na tym etapie będzie istniała jeszcze możliwość rezygnacji z programu, bądź zmiany Tutora.

Powered by w3.css