Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem (tutee). Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach, gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę”, na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Warto podkreślić, że podczas realizacji tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go obszary wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości, a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie, oprócz poszerzania wiedzy, student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności. Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim (tzw. kontrakt) opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody, gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest tutoring, już dziś przystąp do programu!

O programie tutoringu


Tutorzy

Paweł Bogawski

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej

Aerobiolog, klimatolog, geoinformatyk. Najbardziej interesują mnie możliwości wykorzystania danych pozyskiwanych przez sztuczne satelity, a także samoloty, drony do obserwacji Ziemi i rozwiązywania różnych problemów biologii i ekologii. Naukowo działam głównie w aerobiologii (bada bioaerozole, małe cząstki w powietrzu np. zarodniki grzybów, pyłek roślin), fenologii (dynamika rozwoju roślinności, cykliczne zmiany u roślin), klimatologii (zmiany klimatu, wpływ na środowisko) i biogeografii (prognozowanie rozmieszczenia gatunków). Mój warsztat metodyczny to przede wszystkim GIS (System Informacji Geograficznej, mapy cyfrowe), teledetekcja, statystyka i modelowanie.


Andonis Karachitos

Zakład Bioenergetyki

Nazywam się Andonis Karachitos, ale koledzy mówią do mnie „Antek”. Badam białka zewnętrznej błony mitochondrialnej i spędzam większość swojego czasu w laboratorium. Lubię tworzyć różne modele drożdżowe służące do badań biomedycznych. Poza tym, staram się zmusić białka, aby robiły to, czego chcę, a nie to, co im się żywnie podoba.
A czy już mówiłem, że jestem certyfikowanym tutorem? Z jednej strony, mam wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele naukowe. Z drugiej strony, uwielbiam wprowadzać studentów w zakłopotanie, zadając trudne pytania i stawiając ich przed trudnymi wyzwaniami. Tak więc, jeśli jako Tutee szukasz kogoś, kto wprowadzi Cię w świat nauki w sposób ekscytujący, nieprzewidywalny i trochę szalony, to trafiłeś we właściwe miejsce!
Mam kilka pasji, ale w skrócie: uwielbiam modyfikować genetycznie drożdże, gotować, tworzyć różne rodzaje sera i tworzyć muzykę elektroniczną. Tak, jestem połączeniem naukowca, kucharza i DJ-a - jestem gotowy do podboju świata!


Michał Rybak

Zakład Ochrony Wód

Dzień dobry drogi Studencie! Skoro tutaj jesteś to znaczy, że zainteresował Cię tutoring i zależy Ci na własnym rozwoju. Mi również na tym zależy. Może podążymy tą ścieżką razem?


Elżbieta Wanowska

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Niespełna 2% ludzkiego genomu posiada zdolność kodowania białek, podczas gdy aż ponad 70% ulega transkrypcji, co oznacza, że większość ludzkiego transkryptomu
stanowią niekodujące RNA. Wśród nich szczególnie liczne są długie niekodujące RNA (lncRNAs) zaangażowane w wiele procesów komórkowych, jak na przykład regulacja transkrypcji czy translacji. Liczne badania potwierdzają związek lncRNAs z chorobami człowieka, szczególnie nowotworowymi.
Jestem biologiem molekularnym i w mojej pracy badawczej skupiam się na regulatorowych funkcjach ludzkich lncRNAs oraz na ich modyfikacjach chemicznych w komórkach nowotworowych. Na tutoring, który jest dla mnie wspólną drogą rozwoju, zapraszam studentów zainteresowanych biologią molekularną, chcących poszerzyć swój warsztat technik laboratoryjnych oraz gotowych do podjęcia nowych i ciekawych wyzwań.


Zbigniew Czapla

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Jako biolog człowieka zajmuję się badaniami zmienności cech biologicznych w ontogenezie człowieka jako wypadkowej działania czynników biologicznych i społeczno-kulturowych. W moich zainteresowaniach badawczych i pracy dydaktycznej skupiam się na zagadnieniach z obszaru mechanizmów biologicznego starzenia się (biogerontologii). Interesują mnie różne wskaźniki (predyktory) wieku biologicznego oraz to w jaki sposób geny i środowisko wpływają na biologię starzenia oraz długowieczność. Ciągle żywy jest dla mnie temat „eliksiru młodości” oraz pytania: czy współczesne nauki biomedyczne osiągną sukces w tym zakresie?, czy też, jakie są biologiczne granice długowieczności? Generalnie jako biolog człowieka mogę w pełni powiedzieć za Terencjuszem cyt. „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. Dlatego w mojej pracy ze studentami…


Zofia Książkiewicz

Zakład Zoologii Ogólnej

Jestem biologiem środowiskowym z pasją do aktywności terenowych. W związku z tym, pracuję zarówno w terenie jak i w laboratorium, gdzie prowadzę prace eksperymentalne. Grupą zwierząt szczególnie przeze mnie lubianą są mięczaki. W swoich badaniach staram się poznać ich reakcję na zmiany klimatyczne, czy zaburzenia ekosystemów. Obecnie prowadzę też badania dotyczące ewolucji płci na przykładzie niewielkich (bo ok. 2mm) ślimaków z rodziny poczwarówkowatych. Interesuje mnie też szeroko pojęta ochrona przyrody – szczególnie środowisk podmokłych i niewielkich, efemerycznych zbiorników wodnych.

Prywatnie, od czasu do czasu, z niekłamaną przyjemnością napawam się ciszą. Mając czas dla siebie, poświęcam go na jogę, książkę popularno-naukową, a także rysunek. Bardzo dużą radość czerpię też jednak z kontaktów z ludźmi. Najlepiej czuję się w towarzystwie osób jasno komunikujących swoje potrzeby i wątpliwości, otwartych na dyskusję. Lubię pracować w oparciu o jasno ustalone zasady. Tutoring jest dla mnie drogą, w której jesteśmy partnerami dążącymi do wspólnego celu. Współpraca ze mną pomoże Ci rozwijać się w wybranym obszarze naukowym, a także przedyskutować interesujące Cię problemy badawcze.


Natalia Ryczek

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Jestem biotechnologiem zajmującym się zagadnieniami związanymi z nakładaniem się genów kodujących białka oraz sekwencjami 5`UTR. Moje poprzednie prace badawcze powiązane były z medycyną regeneracyjną. Zajmowałam się komórkami macierzystymi - mioblastami i ich wykorzystaniem w leczeniu blizn pozawałowych serca człowieka, a także modyfikacjami genetycznymi świni domowej na cele ksenotransplantacyjne.
Jestem biologiem z pasją, gdyż pozanaukowo interesuję się roślinami domowymi, które kolekcjonuję. Wolne chwile spędzam piekąc słodkości, grając w planszówki i tańcząc.
Tutoring jest dla mnie możliwością poznania nowych osób oraz współtowarzyszenia im w rozwoju. Zadbam o miłą i spokojną atmosferę w dążeniu do wyznaczonego przez Ciebie celu. Zapraszam wszystkich zainteresowanych znalezieniem swojej drogi naukowej/zawodowej lub rozwojem własnych umiejętności.


Aleksandra Łukasiewicz

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Moje zainteresowania naukowe krążą wokół biologii ewolucyjnej, doboru naturalnego i płciowego. Przez lata badałam konflikt płciowy u roztoczy z rodziny Acariadae, jednak od jakiegoś czasu moim obiektem badań stał się.... człowiek. Obecnie, poszukuję mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za interakcję pomiędzy komórkami plemnikowymi, a płynami układu rozrodczego kobiet. Interakcja ta rozbudza wyobraźnię naukowców, gdyż może świadczyć o działaniu doboru płciowego na poziomie gamet. Lepsze poznanie tego zjawiska może pomóc w zrozumieniu przyczyn niepłodności idiopatycznej, czyli niepłodności o nieokreślonym podłożu.
Jeśli zatem interesujesz się biologią ewolucyjną i niestraszne Ci stąpanie po innych gałęziach nauki, zapraszam na wspólną ścieżkę tutoringu.

A w chwilach wolnych lubię zadbać o siebie czytając, malując, oczywiście z kotem na kolanach. Uwielbiam niskobudżetowe podróże i kontakt z naturą.


Eliza Głowska

Zakład Morfologii Zwierząt

Obiektem moich zainteresowań badawczych są pasożyty ptaków, w szczególności roztocze dutkowe z rodziny Syringophilidae. Główne obszary naszej działalności naukowej to kompleksowe, morfologiczno-molekularne badania taksonomiczne i filogenetyczne. Obejmują one deskrypcje nowych dla wiedzy taksonów, szacowanie realnej różnorodności gatunkowej roztoczy (spektra specyficzności żywicielskiej, detekcję gatunków polimorficznych i kryptycznych) oraz ustalanie zmienności genetycznej w ramach poszczególnych taksonów.

Ponadto, prowadzimy badania nad powiązaniami między roztoczami i bakteriami endosymbiotycznymi (Wolbachia i Spiroplasma), które odpowiedzialne są za indukowanie zaburzeń reprodukcyjnych takich jak: partenogeneza, feminizacja, uśmiercanie męskich embrionów, czy niezgodność cytyplazmatyczna. Zapoczątkowaliśmy również kompleksowe badania nad mikrobiomem roztoczy z wykorzystaniem technik sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Rezultaty tych badań czynią roztocze dutkowe potencjalnie interesującym obiektem analiz w dalszych badaniach epidemiologicznych (cyrkulacja patogenów).

W ramach aktualnie realizowanego projektu prowadzimy badania w zakresie konkurencji między współwystępującymi endosymbiontami (genomy zgodne vs niezgodne), a także szacowania częstości występowania, skuteczności transmisji oraz rozpoznawania wywoływanych przez nie efektów fenotypowych.

Zapraszam do współpracy osoby ceniące sobie bezpośredni kontakt z przyrodą, zainteresowane odkrywaniem nowych gatunków zwierząt oraz tematyką endosymbiontów.


Joanna Pieńkowska

Zakład Biologii Komórki

Jestem biologiem molekularnym i nauczycielem akademickim. Interesują mnie molekularne aspekty życia zwierząt. Obiektem moich badań są ślimaki (Gastropoda). Jeden z nurtów moich zainteresowań dotyczy transportu wody przez błony komórkowe. Rezultatem prowadzonych w tym temacie badań było odkrycie i scharakteryzowanie akwaporyn, białek budujących kanały wodne u ślimaków. Drugi nurt mojej pracy dotyczy rozwiązywania zagadek taksonomicznych dotyczących klasyfikacji różnych gatunków ślimaków, zwłaszcza ślimaków z rodzaju Monacha. Przynależność taksonomiczną określam stosując metody biologii molekularnej. Analizuję relacje filogenetyczne różnych gatunków ślimaków na podstawie sekwencji nukleotydowych wybranych genów.


Witold Wachowiak

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Zagadnieniom z zakresu genetyki populacyjnej, ekologii molekularnej i genomiki poświęcona jest moja praca naukowa i aktywność dydaktyczna, którą cenię na równi z możliwością realizacji pomysłów badawczych. Swoje doświadczenie w pracy akademickiej rozwijałem w dużej mierze we współpracy zagranicznej, pracując przez ponad dziesięć lat w ośrodkach naukowych w Finlandii i Wielkiej Brytanii oraz uczestnicząc w realizacji licznych projektów badawczych. Wielokrotnie stawałem przed koniecznością dokonywania trudnych wyborów i podejmowania wyzwań, które wydawały się poza zasięgiem. Bynajmniej nie wszystkie udało się zrealizować, a wiele rozwiązań okazało się zaskakujących. Jest wiele prawdy w pozornie banalnym stwierdzeniu, że życie to sztuka wyborów, a doświadczenie przychodzi z czasem. Tego czasu na właściwe decyzje mamy mniej niż by nam się wydawało. Zapraszam do kontaktu osoby, które stawiają sobie pytania, zastanawiają się nad tym co mogłyby i chciałyby robić, gdzie leży ich potencjał, ukryty talent, ścieżka rozwoju, nad którą warto się zastanowić. Nie obiecuję prostych recept, gotowych rozwiązań, ale zapewniam o chęci spotkania, podzielenia się swoim czasem i doświadczeniem, otwartej rozmowy, spojrzeniem na świat przez pryzmat życia zawodowego i rodzinnego. Jestem przekonany, że poświęcony czas, dla nikogo nie będzie czasem straconym.


Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności