Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem (tutee). Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach, gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę”, na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Warto podkreślić, że podczas realizacji tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go obszary wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości, a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie, oprócz poszerzania wiedzy, student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności. Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim (tzw. kontrakt) opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody, gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest tutoring, już dziś przystąp do programu!

O programie tutoringu


Tutorzy


Avatar

prof. UAM dr hab. Zbigniew Czapla


Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka,


Jako biolog człowieka zajmuję się badaniami zmienności cech biologicznych w ontogenezie człowieka jako wypadkowej działania czynników biologicznych i społeczno-kulturowych. W moich zainteresowaniach badawczych i pracy dydaktycznej skupiam się na zagadnieniach z obszaru mechanizmów biologicznego starzenia się (biogerontologii). Interesują mnie różne wskaźniki (predyktory) wieku biologicznego oraz to w jaki sposób geny i środowisko wpływają na biologię starzenia oraz długowieczność. Ciągle żywy jest dla mnie temat „eliksiru młodości” oraz pytania: czy współczesne nauki biomedyczne osiągną sukces w tym zakresie?, czy też, jakie są biologiczne granice długowieczności? Generalnie jako biolog człowieka mogę w pełni powiedzieć za Terencjuszem cyt. „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. Dlatego w mojej pracy ze studentami…

Prowadzę tutorial naukowy a z uwagi na szeroki zakres przedmiotów dydaktycznych jakie prowadzę jako nauczyciel akademicki, w tym moich zainteresowań dotyczących mechanizmów zachowań ludzkich, nie jest mi obcy tutorial rozwojowy. Na Tutoring – wspólną ścieżkę rozwoju Tutee z Tutorem zapraszam tych studentów, którzy oprócz pasji studiowania, mają szerokie, różne, inne zainteresowania, które wspólnie spróbujemy, jak to się mówi wśród auksologów i biologów człowieka, „skanalizować”.

Moje zainteresowania pozaakademickie to świat gór, ogrodu i akwarystyki. Jestem „fanem” turystyki górskiej. Z górami pomimo obowiązków zawodowych i rodzinnych staram się spotkać przynajmniej raz na pół roku. Doświadczenia górskie, miedzy innymi ze zdobycia „Dachu Europy” (Mont Blanc oraz Elbrus) wykorzystuję w pracy dydaktycznej, prowadząc wykłady z fizjologii człowieka. Ciągle mam marzenia o kolejnych szczytach…możemy je osiągnąć wspólnie Zapraszam!


61 829 5712 

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności