Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem (tutee). Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach, gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę”, na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Warto podkreślić, że podczas realizacji tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go obszary wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości, a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie, oprócz poszerzania wiedzy, student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności. Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim (tzw. kontrakt) opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody, gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest tutoring, już dziś przystąp do programu!

O programie tutoringu


Tutorzy


dr Eliza Głowska


Zakład Morfologii Zwierząt, Instytut Biologii Środowiska


Obiektem moich zainteresowań badawczych są pasożyty ptaków, w szczególności roztocze dutkowe z rodziny Syringophilidae. Główne obszary naszej działalności naukowej to kompleksowe, morfologiczno-molekularne badania taksonomiczne i filogenetyczne. Obejmują one deskrypcje nowych dla wiedzy taksonów, szacowanie realnej różnorodności gatunkowej roztoczy (spektra specyficzności żywicielskiej, detekcję gatunków polimorficznych i kryptycznych) oraz ustalanie zmienności genetycznej w ramach poszczególnych taksonów.

Ponadto, prowadzimy badania nad powiązaniami między roztoczami i bakteriami endosymbiotycznymi (Wolbachia i Spiroplasma), które odpowiedzialne są za indukowanie zaburzeń reprodukcyjnych takich jak: partenogeneza, feminizacja, uśmiercanie męskich embrionów, czy niezgodność cytyplazmatyczna. Zapoczątkowaliśmy również kompleksowe badania nad mikrobiomem roztoczy z wykorzystaniem technik sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Rezultaty tych badań czynią roztocze dutkowe potencjalnie interesującym obiektem analiz w dalszych badaniach epidemiologicznych (cyrkulacja patogenów).

W ramach aktualnie realizowanego projektu prowadzimy badania w zakresie konkurencji między współwystępującymi endosymbiontami (genomy zgodne vs niezgodne), a także szacowania częstości występowania, skuteczności transmisji oraz rozpoznawania wywoływanych przez nie efektów fenotypowych.

Zapraszam do współpracy osoby ceniące sobie bezpośredni kontakt z przyrodą, zainteresowane odkrywaniem nowych gatunków zwierząt oraz tematyką endosymbiontów.

W tym roku akademickim jestem tutorem dla studentów:

       Patryk Fiutek, kierunek studiów: Biologia61 8295685 

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności