Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem (tutee). Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach, gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę”, na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Warto podkreślić, że podczas realizacji tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go obszary wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości, a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie, oprócz poszerzania wiedzy, student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności. Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim (tzw. kontrakt) opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody, gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest tutoring, już dziś przystąp do programu!

O programie tutoringu


Tutorzy


Avatar

dr Małgorzata Adamiec


Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej


Jestem fizjologiem roślin, biologiem molekularnym, dr nauk biologicznych i  nauczycielem akademickim. Pracuję w Zakładzie Fizjologii Roślin Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku adiunkta.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół chloroplastów i zachodzących w nich procesów. Szczególnie interesuje mnie niedawno zidentyfikowana i opisana grupa proteaz, która chrakteryzuje się unikalną zdolnością rozrywania wiązań proteolitycznych w obrębie błon biologicznych. Są to tak zwane proteazy wewnątrzbłonowe. Proteazy te występują nie tylko u roślin, lecz u wszystkich organizmów żywych, także u bakterii i w komórkach ludzkich, Ich rola, w dużym stopniu pozostaje jednak niezbadana.
Jestem również populryzatorem nauki. W swoich wykładach i artykułach popularnonaukowych staram się pokazać jak interesujący i inspirujący może być świat roślin. Które, powszechnie stosowane technologie zostały zainspirowane przystosowniem roślin do środowiska? Czy rośliny produkują prąd i czym jest biofotowoltaika? Czy rośliny układają się do snu? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiadam w trakcie moich wykładów.

Poruszając się w tych obszarach chciałabym Cię zachęcić do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju, naukowych zainteresowań oraz rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i dyskusji.

Zapraszam!


W tym roku akademickim jestem tutorem dla studentów:

       Marika Zawieja, kierunek studiów: Biotechnologia61829588910

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności