Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2023/24

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem (tutee). Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach, gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę”, na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Warto podkreślić, że podczas realizacji tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go obszary wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości, a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie, oprócz poszerzania wiedzy, student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności. Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim (tzw. kontrakt) opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody, gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest tutoring, już dziś przystąp do programu!

O programie tutoringu


Tutorzy


Avatar

prof. UAM dr hab. Anita Szwed


Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Wydział Biologii


Jestem biologiem człowieka i naukowo zajmuję się uwarunkowaniami rozwoju biologicznego człowieka. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień dotyczących: 1) rozwoju dzieci urodzonych z za małą masą ciała w stosunku do wieku płodowego, a w szczególności składu mikrobioty jelitowej u tych dzieci i jej wpływu na wzrastanie i rozwój w pierwszych trzech latach życia; 2) oceny stanu biologicznego i prawdopodobieństwa przeżycia osób dorosłych chorych na mukowiscydozę; 3) wpływu czynników biologicznych i środowiskowych na przebieg wzrastania oraz dojrzewanie dziewcząt i chłopców oraz 4) okresu reprodukcyjnego kobiet i mężczyzn.

W ramach akademickiego tutoringu naukowego staram się rozwijać u studentów umiejętność krytycznego i twórczego myślenia oraz dyskusji w obszarach związanych z moimi zainteresowaniami naukowymi, ale również otwarta jestem na zgłębianie nowych obszarów naukowych. W ramach tutoriali (naszych spotkań) wspólnie będziemy poszukiwać Twojego celu oraz możliwości realizacji Twoich zainteresowań w obszarze biologii. Wielu moich Tutee dzięki udziale w projekcie KRAB odważyło się na przełamanie swoich barier i już na pierwszym roku studiów reprezentowało Wydział Biologii UAM na konferencjach i sympozjach studenckich, prowadziło warsztaty w ramach Nocy Biologów, a nawet stawiało swoje pierwsze kroki w przygotowaniu artykułu naukowego.. Dla mnie tutoring zawsze jest niesamowitą przygodą intelektualną, która opiera się na relacji Tutor-Tutee.

Jako nauczyciel akademicki staram się przybliżyć studentom tajniki funkcjonowania ludzkiego organizmu w kontekście działania układu hormonalnego i nerwowego oraz ich roli w zachowaniu homeostazy. Prowadzę wykłady, konwersatoria i warsztaty m.in. dla studentów biologii, biofizyki i pedagogiki. Każdy, nawet najtrudniejszy temat, staram się przekazać w niekonwencjonalny, przystępny i interesujący sposób. Wiedzę teoretyczną zwykle odnoszę do praktycznych przykładów, co ułatwia słuchaczom zrozumienie zawiłości funkcjonowania organizmu człowieka.

Mojemu życiu zawsze towarzyszy rodzina i muzyka. Uwielbiam pracę w ogrodzie i podróże.


61829571312

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności