Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem (tutee). Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach, gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę”, na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Warto podkreślić, że podczas realizacji tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go obszary wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości, a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie, oprócz poszerzania wiedzy, student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności. Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim (tzw. kontrakt) opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody, gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest tutoring, już dziś przystąp do programu!

O programie tutoringu


Tutorzy


Avatar

dr Magdalena Durda-Masny


Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka


Naukowo zajmuję się uwarunkowaniami wzrastania dziewcząt i chłopców w okresie dojrzewania. Szczególnie interesują mnie zależności pomiędzy stanem odżywienia we wcześniejszych etapach rozwoju a przebiegiem pokwitania i wzrastania wymiarów ciała w okresie adolescencji. Z przyjemnością pogłębiam wiedzę na temat programowania płodowego i jego wpływu na rozwój człowieka w okresie postnatalnym. Ciekawią mnie również zagadnienia związane z osobliwościami cyklu życia człowieka. Ponadto realizuję badania dotyczące trendów czasowych wieku inicjacji seksualnej u dziewcząt i ich uwarunkowań.

Żywy kontakt ze studentami podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych od zawsze był ulubioną częścią mojej pracy na Uniwersytecie. Prowadziłam i prowadzę zajęcia z szeroko pojętego rozwoju człowieka dla studentów biologii, biofizyki, neurobiologii, pedagogiki, a także uczestników kursu PreMed, przygotowującego chętnych z całego świata do podjęcia studiów medycznych. Jestem adiunktem w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Antropologii UAM. Należę do Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (PTA), Europen Anthropological Association (EAA), oraz International Society for the Study of Human Growth and Clinical Auxology (ISGA). Pełnię funkcję asystenta redaktor naczelnej czasopisma naukowego Anthropological Review.

Uwielbiam podróże, poznawanie innych kultur, języków i kuchni.

W tym roku akademickim jestem tutorem dla studentów:

       Małgorzata Tybuszewska, kierunek studiów: Biotechnologia 1 stopnia618 295 7152

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności