Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest mentoring?

Coaching moglibyśmy nazwać akuszerowaniem rozwoju. Opis ten jest bliski także tutoringowi, ten dotyczy jednak relacji nauczyciel-uczeń. Doradztwo, to podawanie gotowych rozwiązań. Czym zatem jest mentoring? Proces ten jest określeniem relacji zachodzących pomiędzy mentorem – ekspertem, a jego uczniem. Mentor jest wzorem do naśladowania. Ujawnia swoją wiedzę i dzieli się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z tego, czego sam doświadczył, na ścieżce, którą teraz będzie podążać mentee. Według Philipa Zimbardo mentor to osoba, która dokonuje znaczących zmian w swoim życiu zawodowym poprzez przekazywanie uczniom, którzy kiedyś go zastąpią, swojej wiedzy, energii oraz wartości. Mentor jest zatem osobą o doświadczeniu eksperckim, mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed postawionym przez siebie wyzwaniem. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Efektem mentoringu jest uzyskanie nie tylko wsparcia w odpowiedzi na potrzeby mentee ale również praktycznych umiejętności (nie tylko w rozumieniu pracy laboratoryjnej), ale przede wszystkim osiągnięcie konkretnego i mierzalnego celu mentoringowego, którym może być na przykład napisanie wspólnego artykułu naukowego, wniosku projektowego, przygotowanie webinarium, czy udział w konferencji naukowej itp. W odróżnieniu od tutoringu, punkt ciężkości wpływu na proces przesunięty jest na stronę mistrza.

Wprowadzenie mentoringu ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu kształcenia, ale także przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększenie jego konkurencyjność na rynku pracy. Do kluczowych umiejętności zawodowych, wskazywanych przez pracodawców są najczęściej kreatywność, innowacyjność oraz ciekawość świata i umiejętność uczenia się przez całe życie. Z tego punktu widzenia mentoring pełni niezwykle ważną rolę i stanowi źródło konkretnych pomysłów, które podopieczny może wdrożyć w życie. Mentoring to wsparcie osób, które swoje marzenia chcą przekształcać w cele i są gotowe podjąć wysiłek by je zrealizować.


Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest mentoring, już dziś przystąp do programu!

Mentorzy


Avatar

dr Andonis Karachitos


Zakład Bioenergetyki , Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii


Jestem biologiem molekularnym. Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie na roli mitochondrialnego białka VDAC w patogenezie różnych chorób (choroby neurodegeneracyjne, niepłodność męska), w procesie ferroptozy, a także na poszukiwaniu specyficznych cząsteczek i leków oddziałujących z VDAC. W celu rozwiązania konkretnego problemu badawczego, bardzo często łączę różne dyscypliny naukowe: biologia molekularna, biotechnologia (tworzenie nowych systemów ekspresyjnych), biofizyka (pomiary przewodnictwa elektrycznego białek kanałowych), fizjologia (badanie funkcji mitochondriów) i bioinformatyka.

Od kilku lat prowadzę przedmiot do wyboru pn. "Systemy eukariotyczne w inżynierii białek", przeznaczony dla studentów III r. biotechnologii. Od roku, wraz ze studentami konstruujemy drożdżowe systemy pozwalające na przeszukiwanie skutecznych inhibitorów głównej proteazy wirusa SARS-CoV-2, jak również analizę oddziaływań białko S - receptor ACE2. Jako zespół, wspólnie przezwyciężamy laboratoryjne trudności, zdobywamy nowe umiejętności, a przy okazji świetnie się bawimy.

"Cierpię" na nadmiar pomysłów naukowych, dlatego bardzo chętnie podzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie planowania eksperymentów, pisania projektów badawczych, a także mogę pomóc w wybraniu odpowiedniej ścieżki naukowej.

W tym roku akademickim jestem mentorem dla studentów:

       Emilia Kawka, kierunek studiów: Biotechnologia

       Mikołaj Maj, kierunek studiów: Biotechnologia+486182959017

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród mentorów

x
Polityka Prywatności