Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest mentoring?

Coaching moglibyśmy nazwać akuszerowaniem rozwoju. Opis ten jest bliski także tutoringowi, ten dotyczy jednak relacji nauczyciel-uczeń. Doradztwo, to podawanie gotowych rozwiązań. Czym zatem jest mentoring? Proces ten jest określeniem relacji zachodzących pomiędzy mentorem – ekspertem, a jego uczniem. Mentor jest wzorem do naśladowania. Ujawnia swoją wiedzę i dzieli się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z tego, czego sam doświadczył, na ścieżce, którą teraz będzie podążać mentee. Według Philipa Zimbardo mentor to osoba, która dokonuje znaczących zmian w swoim życiu zawodowym poprzez przekazywanie uczniom, którzy kiedyś go zastąpią, swojej wiedzy, energii oraz wartości. Mentor jest zatem osobą o doświadczeniu eksperckim, mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed postawionym przez siebie wyzwaniem. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Efektem mentoringu jest uzyskanie nie tylko wsparcia w odpowiedzi na potrzeby mentee ale również praktycznych umiejętności (nie tylko w rozumieniu pracy laboratoryjnej), ale przede wszystkim osiągnięcie konkretnego i mierzalnego celu mentoringowego, którym może być na przykład napisanie wspólnego artykułu naukowego, wniosku projektowego, przygotowanie webinarium, czy udział w konferencji naukowej itp. W odróżnieniu od tutoringu, punkt ciężkości wpływu na proces przesunięty jest na stronę mistrza.

Wprowadzenie mentoringu ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu kształcenia, ale także przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększenie jego konkurencyjność na rynku pracy. Do kluczowych umiejętności zawodowych, wskazywanych przez pracodawców są najczęściej kreatywność, innowacyjność oraz ciekawość świata i umiejętność uczenia się przez całe życie. Z tego punktu widzenia mentoring pełni niezwykle ważną rolę i stanowi źródło konkretnych pomysłów, które podopieczny może wdrożyć w życie. Mentoring to wsparcie osób, które swoje marzenia chcą przekształcać w cele i są gotowe podjąć wysiłek by je zrealizować.


Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest mentoring, już dziś przystąp do programu!

Mentorzy


Avatar

dr hab., prof. UAM Władysław Polcyn


Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej


Zajmują mnie korzyści jakie odnoszą rośliny w kontakcie z symbiotycznymi mikroorganizmami żyjącymi w strefie korzeniowej, takimi jak bakterie wiążące azot atmosferyczny i grzyby mikoryzowe. Badam te relacje używając metod biologii molekularnej oraz pomiarów cech fizjologicznych, głównie by określić przebieg reakcji roślin na stresy abiotyczne. W ostatnim czasie wprowadzałem na naszym Wydziale aparaturę do fenomiki, czyli automatycznego obrazowania cech fenotypowych roślin. Próbuję także ze studentami konstruować urządzenia do analizy obrazów korzeniowych, by obserwować jak dokonują detekcji zasobów i czy są zdolne przekazywać tą informację innym roślinom.

Fascynują mnie także sieci mikoryzowe, które tworzą niezwykle odporne wielogatunkowe stowarzyszenia z roślinami. Zainteresowanie sieciowym światem ryzosfery realizuję w trzech wymiarach:
=> Edukacyjnie, jako współtwórca projektu „Wielkie sieci małych światów: Ryzosfera”, we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (http://uap.edu.pl/2018/02/ryzosfera/ ). Aby posłuchać jak o tym opowiadam, zajrzyj tutaj: https://youtu.be/zKLnjQQh3aE lub tutaj https://www.youtube.com/watch?v=eRx3YucMyKM
=> Naukowo, we współpracy z najmłodszym pokoleniem bioinformatyków naszego Wydziału, badając bioróżnorodność mikrobiomów korzeniowych w środowiskach leśnych zagrożonych antropopresją.
=> Aktywistycznie, by zwrócić uwagę społeczną i samorządów na zagrożenia wynikające z surowcowej gospodarki leśnej. Udało nam się doprowadzić do uchwały Rady Miasta Poznania wzywającej do zaprzestania wycinek w lasach ochronnych dla miasta, zobacz (w 37 minucie) jak o tym mówię na sesji RM https://bip.poznan.pl/bip/sesje/lviii,86377/?fbclid

Jeżeli któreś z tych zagadnień Cię zainteresowało, to rozmowa o nich byłaby dobrym punkt wyjścia dla znalezienia celów/ zagadnień, którymi zajmiemy się podczas wspólnych spotkań tutorskich lub mentorskich :-)

W tym roku akademickim jestem mentorem dla studentów:

       Mikołaj Charchuta, kierunek studiów: Biotechnologia, Bioinformatyka

       Maksymilian Chmielewski, kierunek studiów: Bioinformatyka503 053 529 

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród mentorów

x
Polityka Prywatności