Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest mentoring?

Coaching moglibyśmy nazwać akuszerowaniem rozwoju. Opis ten jest bliski także tutoringowi, ten dotyczy jednak relacji nauczyciel-uczeń. Doradztwo, to podawanie gotowych rozwiązań. Czym zatem jest mentoring? Proces ten jest określeniem relacji zachodzących pomiędzy mentorem – ekspertem, a jego uczniem. Mentor jest wzorem do naśladowania. Ujawnia swoją wiedzę i dzieli się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z tego, czego sam doświadczył, na ścieżce, którą teraz będzie podążać mentee. Według Philipa Zimbardo mentor to osoba, która dokonuje znaczących zmian w swoim życiu zawodowym poprzez przekazywanie uczniom, którzy kiedyś go zastąpią, swojej wiedzy, energii oraz wartości. Mentor jest zatem osobą o doświadczeniu eksperckim, mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed postawionym przez siebie wyzwaniem. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Efektem mentoringu jest uzyskanie nie tylko wsparcia w odpowiedzi na potrzeby mentee ale również praktycznych umiejętności (nie tylko w rozumieniu pracy laboratoryjnej), ale przede wszystkim osiągnięcie konkretnego i mierzalnego celu mentoringowego, którym może być na przykład napisanie wspólnego artykułu naukowego, wniosku projektowego, przygotowanie webinarium, czy udział w konferencji naukowej itp. W odróżnieniu od tutoringu, punkt ciężkości wpływu na proces przesunięty jest na stronę mistrza.

Wprowadzenie mentoringu ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu kształcenia, ale także przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększenie jego konkurencyjność na rynku pracy. Do kluczowych umiejętności zawodowych, wskazywanych przez pracodawców są najczęściej kreatywność, innowacyjność oraz ciekawość świata i umiejętność uczenia się przez całe życie. Z tego punktu widzenia mentoring pełni niezwykle ważną rolę i stanowi źródło konkretnych pomysłów, które podopieczny może wdrożyć w życie. Mentoring to wsparcie osób, które swoje marzenia chcą przekształcać w cele i są gotowe podjąć wysiłek by je zrealizować.


Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest mentoring, już dziś przystąp do programu!

Mentorzy


Avatar

dr hab. Sławomir Cerbin


Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Środowiska


Zajmuję się ekologią wód śródlądowych, a w szczególności relacjami między fito- i zooplanktonem. Próbuję dowiedzieć się w jaki sposób czynniki ekologiczne (konkurencja, obrona przed drapieżnikami, komunikacja chemiczna), chemiczne (toksyny sinicowe, pestycydy) i fizyczne (temperatura, światło) wpływają na historię życia organizmów.

Szczególnie interesuje mnie wpływ ocieplenia klimatu na zarówno pojedyncze organizmy jak i cały ekosystem. Obecnie prowadzę projekt, w którym badam wpływ powstających w jeziorach gazów cieplarnianych, takich jak metan, na sieć troficzną. W swoich badaniach łączę ekologię ewolucyjną, ekologię rezurekcyjną, biologię molekularną, chemię i paleolimnologię.

Jestem pracownikiem Zakładu Hydrobiologii, na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałem także w Old Dominion University w USA i w Centre for Limnology w The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
Jako naukowiec i dydaktyk opiekowałem się licznymi pracami licencjackimi i magisterskimi. Poza tym jestem opiekunem naukowym Diamentowego Grantu (projekt badawczy dla wybitnych studentów) i dwóch grantów doktoranckich ‘Preludium’. Sprawowałem także opiekę nad stażystami z Polski oraz zagranicy odwiedzającymi Wydział Biologii UAM w ramach programu ‘Erasmus+’. Jestem certyfikowanym tutorem, a w ramach pracy dydaktycznej prowadzę zajęcia dla studentów biologii, ochrony środowiska oraz Environment Protection (w języku angielskim).


618 295 7481

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród mentorów

x
Polityka Prywatności