Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest mentoring?

Coaching moglibyśmy nazwać akuszerowaniem rozwoju. Opis ten jest bliski także tutoringowi, ten dotyczy jednak relacji nauczyciel-uczeń. Doradztwo, to podawanie gotowych rozwiązań. Czym zatem jest mentoring? Proces ten jest określeniem relacji zachodzących pomiędzy mentorem – ekspertem, a jego uczniem. Mentor jest wzorem do naśladowania. Ujawnia swoją wiedzę i dzieli się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z tego, czego sam doświadczył, na ścieżce, którą teraz będzie podążać mentee. Według Philipa Zimbardo mentor to osoba, która dokonuje znaczących zmian w swoim życiu zawodowym poprzez przekazywanie uczniom, którzy kiedyś go zastąpią, swojej wiedzy, energii oraz wartości. Mentor jest zatem osobą o doświadczeniu eksperckim, mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed postawionym przez siebie wyzwaniem. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Efektem mentoringu jest uzyskanie nie tylko wsparcia w odpowiedzi na potrzeby mentee ale również praktycznych umiejętności (nie tylko w rozumieniu pracy laboratoryjnej), ale przede wszystkim osiągnięcie konkretnego i mierzalnego celu mentoringowego, którym może być na przykład napisanie wspólnego artykułu naukowego, wniosku projektowego, przygotowanie webinarium, czy udział w konferencji naukowej itp. W odróżnieniu od tutoringu, punkt ciężkości wpływu na proces przesunięty jest na stronę mistrza.

Wprowadzenie mentoringu ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu kształcenia, ale także przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększenie jego konkurencyjność na rynku pracy. Do kluczowych umiejętności zawodowych, wskazywanych przez pracodawców są najczęściej kreatywność, innowacyjność oraz ciekawość świata i umiejętność uczenia się przez całe życie. Z tego punktu widzenia mentoring pełni niezwykle ważną rolę i stanowi źródło konkretnych pomysłów, które podopieczny może wdrożyć w życie. Mentoring to wsparcie osób, które swoje marzenia chcą przekształcać w cele i są gotowe podjąć wysiłek by je zrealizować.


Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest mentoring, już dziś przystąp do programu!

Mentorzy


Avatar

dr hab., prof. UAM Lucyna Mrówczyńska


Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Eksperymentalnej


Jestem pracownikiem Zakładu Biologii Komórki na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywałam w ramach współpracy międzynarodowej, m.in.: w Åbo Akademii University w Turku (Finlandia), Anadolu University w Eskişehir (Turcja) i na Uniwersytecie Lizbońskim. Przez kilka lat pełniłam funkcję koordynatora programu Erasmus na naszym wydziale, współpracując z naukowcami i Studentami z różnych obszarów kulturowych. Te różnorodne doświadczenia naukowo-dydaktyczne, ukształtowały mnie jako osobę otwartą na Studenta i na dyskusje. W ramach działalności dydaktycznej prowadzę wykłady, ćwiczenia i seminaria, w trakcie których wprowadzam Studentów w tematykę biologii komórki oraz zagadnień związanych z hematologią i różnymi aspektami patofizjologii. Jestem również certyfikowanym tutorem.

Wypromowałam licznych magistrantów, a wyniki badań uzyskane podczas realizacji prac magisterskich opublikowaliśmy w renomowanych czasopismach naukowych, m.in.: Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Free Radical Research, czy Scientific Reports, a  moi Magistranci są współautorami tych publikacji, biorą również aktywny udział w konferencjach naukowych oraz uczestniczą w międzywydziałowych seminariach naukowych.

W moich badaniach koncentruję się głównie na negatywnych efektach działania stresu oksydacyjnego na komórki organizmu ludzkiego, wykorzystując erytrocyty izolowane z krwi pełnej jako komórki modelowe, oraz na antyoksydacyjnym i cytoprotekcyjnym działaniu związków naturalnych i syntetycznych. Prowadzone przeze mnie badania oparte są na współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, w której wykorzystujemy metody biologii eksperymentalnej, m.in.: spektrofotometryczne, spektrofluorescencyjne, mikroskopowe czy cytometrii przepływowej. Wyniki naszych badań potwierdzają, że związki biozgodne o potencjale przeciwutleniającym, niwelują stres oksydacyjny, będący czynnikiem ryzyka w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, neurodegeneracyjnych, nowotworowych, jak również czynnikiem stymulującym proces starzenia. Możemy zatem twierdzić, iż nasze badania mają nie tylko wymiar naukowy, ale również potencjał aplikacyjny (publikacje: Mrowczynska L. - Search Results - PubMed (nih.gov).

Na mentoring zapraszam Studentów, których zainteresowania są zbieżne z moimi, czyli oscylują wokół zagadnień związanych ze stresem oksydacyjnym i indukowanymi nim chorobami oraz mechanizmami cytoprotekcyjnego działania nowych antyoksydantów, bazujących na związkach naturalnych.

W tym roku akademickim jestem mentorem dla studentów:

       La Ode Irman Jaya, kierunek studiów: biotechnology+48 61 8295821 

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród mentorów

x
Polityka Prywatności