Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest mentoring?

Coaching moglibyśmy nazwać akuszerowaniem rozwoju. Opis ten jest bliski także tutoringowi, ten dotyczy jednak relacji nauczyciel-uczeń. Doradztwo, to podawanie gotowych rozwiązań. Czym zatem jest mentoring? Proces ten jest określeniem relacji zachodzących pomiędzy mentorem – ekspertem, a jego uczniem. Mentor jest wzorem do naśladowania. Ujawnia swoją wiedzę i dzieli się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z tego, czego sam doświadczył, na ścieżce, którą teraz będzie podążać mentee. Według Philipa Zimbardo mentor to osoba, która dokonuje znaczących zmian w swoim życiu zawodowym poprzez przekazywanie uczniom, którzy kiedyś go zastąpią, swojej wiedzy, energii oraz wartości. Mentor jest zatem osobą o doświadczeniu eksperckim, mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed postawionym przez siebie wyzwaniem. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Efektem mentoringu jest uzyskanie nie tylko wsparcia w odpowiedzi na potrzeby mentee ale również praktycznych umiejętności (nie tylko w rozumieniu pracy laboratoryjnej), ale przede wszystkim osiągnięcie konkretnego i mierzalnego celu mentoringowego, którym może być na przykład napisanie wspólnego artykułu naukowego, wniosku projektowego, przygotowanie webinarium, czy udział w konferencji naukowej itp. W odróżnieniu od tutoringu, punkt ciężkości wpływu na proces przesunięty jest na stronę mistrza.

Wprowadzenie mentoringu ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu kształcenia, ale także przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększenie jego konkurencyjność na rynku pracy. Do kluczowych umiejętności zawodowych, wskazywanych przez pracodawców są najczęściej kreatywność, innowacyjność oraz ciekawość świata i umiejętność uczenia się przez całe życie. Z tego punktu widzenia mentoring pełni niezwykle ważną rolę i stanowi źródło konkretnych pomysłów, które podopieczny może wdrożyć w życie. Mentoring to wsparcie osób, które swoje marzenia chcą przekształcać w cele i są gotowe podjąć wysiłek by je zrealizować.


Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest mentoring, już dziś przystąp do programu!

Mentorzy


Avatar

dr hab., prof UAM Mirosława Dabert


Laboratorium Technik Biologii Molekularnej,


Jestem biologiem molekularnym specjalizującym się w projektowaniu markerów molekularnych, głównie opartych o DNA, które znajdują zastosowania w badaniach ewolucyjnych, środowiskowych, diagnostyce medycznej i weterynaryjnej, kryminalistyce i wielu innych obszarach nauki i gospodarki. Stworzyłam i kieruję Laboratorium Technik Biologii Molekularnej, w którym krzyżują się drogi badaczy z różnych ośrodków naukowych i firm biotechnologicznych, co odzwierciedla się w realizacji projektów interdyscyplinarnych obejmujących biologię, chemię, mikrobiologię środowiskową, medycynę i kryminalistykę.
W swoich badaniach wykorzystuję wysokoprzepustowe technologie analizy i sekwencjonowania DNA. Współpracuję z licznymi grupami badawczymi, m.in. z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w zakresie identyfikacji zbiorowisk mikrobiologicznych zdolnych do degradacji zanieczyszczeń, z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin przy hodowlach wspomaganym markerami, czy z Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej przy identyfikacji mikropasożytów. Współpracuję z małymi firmami biotechnologicznymi, m.in. z Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed w Poznaniu w ramach projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCBiR oraz z firmą MNM Diagnostics. W ramach współpracy wspólnie realizowane są prace dyplomowe – od licencjackich, przez magisterskie po doktorskie.
Jako mentor mogę pomóc w powiązaniu nauki z przedsiębiorczością.


618295738 

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród mentorów

x
Polityka Prywatności