Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest mentoring?

Coaching moglibyśmy nazwać akuszerowaniem rozwoju. Opis ten jest bliski także tutoringowi, ten dotyczy jednak relacji nauczyciel-uczeń. Doradztwo, to podawanie gotowych rozwiązań. Czym zatem jest mentoring? Proces ten jest określeniem relacji zachodzących pomiędzy mentorem – ekspertem, a jego uczniem. Mentor jest wzorem do naśladowania. Ujawnia swoją wiedzę i dzieli się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z tego, czego sam doświadczył, na ścieżce, którą teraz będzie podążać mentee. Według Philipa Zimbardo mentor to osoba, która dokonuje znaczących zmian w swoim życiu zawodowym poprzez przekazywanie uczniom, którzy kiedyś go zastąpią, swojej wiedzy, energii oraz wartości. Mentor jest zatem osobą o doświadczeniu eksperckim, mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed postawionym przez siebie wyzwaniem. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Efektem mentoringu jest uzyskanie nie tylko wsparcia w odpowiedzi na potrzeby mentee ale również praktycznych umiejętności (nie tylko w rozumieniu pracy laboratoryjnej), ale przede wszystkim osiągnięcie konkretnego i mierzalnego celu mentoringowego, którym może być na przykład napisanie wspólnego artykułu naukowego, wniosku projektowego, przygotowanie webinarium, czy udział w konferencji naukowej itp. W odróżnieniu od tutoringu, punkt ciężkości wpływu na proces przesunięty jest na stronę mistrza.

Wprowadzenie mentoringu ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu kształcenia, ale także przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększenie jego konkurencyjność na rynku pracy. Do kluczowych umiejętności zawodowych, wskazywanych przez pracodawców są najczęściej kreatywność, innowacyjność oraz ciekawość świata i umiejętność uczenia się przez całe życie. Z tego punktu widzenia mentoring pełni niezwykle ważną rolę i stanowi źródło konkretnych pomysłów, które podopieczny może wdrożyć w życie. Mentoring to wsparcie osób, które swoje marzenia chcą przekształcać w cele i są gotowe podjąć wysiłek by je zrealizować.


Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest mentoring, już dziś przystąp do programu!

Mentorzy


Avatar

prof. UAM dr hab. Sławomir Samardakiewicz


Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej,


Jestem biologiem komórki roślinnej. Od samego początku pracy badawczej głównym nurtem moich zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z oddziaływaniem czynników stresowych na komórki roślinne. Dlaczego wybrałem właśnie tę ścieżkę badań naukowych?

Rośliny, podobnie jak inne organizmy żywe, są nieustannie poddawane działaniu wielu różnorodnych czynników biotycznych i abiotycznych o charakterze bodźcowym. Część z nich odgrywa rolę pozytywną w rozwoju, funkcjonowaniu i strukturze roślin, część jednak wywołuje - bądź potencjalnie może wywoływać - zmiany niekorzystne, stając się tym samym czynnikami stresowymi. Rośliny dysponują jednak ogromnym bogactwem mechanizmów (wrodzonych lub nabytych), które umożliwiają im unikanie lub dostosowanie się do niekorzystnych warunków. Przyznaję, że to bogactwo odpowiedzi roślin na czynniki stresowe mnie zaskoczyło i jednocześnie zafascynowało, sprawiło, że postanowiłem zając się tym naukowo. O moim wyborze zadecydował również fakt, że wiedza z tego zakresu jest ważna nie tylko z punktu widzenia poznawczego, ale także praktycznego. Może bowiem być przydatna np. w selekcji roślin pod kątem ich odporności na czynniki stresowe oraz ich wykorzystania do bioindykacji, czy też fitoremediacji zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego

W swojej pracy naukowej poszukuję m.in. strukturalnych oraz funkcjonalnych podobieństw i różnic w reakcjach komórek w odpowiedzi na stresory, zarówno abiotyczne (chemiczne, fizyczne) jak i biotyczne. W tym celu stosuję szerokie spektrum gatunków roślinnych oraz metod badawczych. Obecnie koncentruję się na poszukiwaniu mechanizmów leżących u podstaw kierunkowych ruchów chloroplastów w odpowiedzi na różne czynniki stresowe. W osiąganiu celów ważna jest dla mnie współpraca z innymi naukowcami. Angażuję się również w szeroko rozumianą działalność dydaktyczną oraz popularyzatorską z zakresu biologii komórki roślinnej oraz technik mikroskopowych.

Chciałbym podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem naukowym. W związku z tym zapraszam do współpracy w ramach mentoringu.

Fascynuje mnie otaczający świat. Lubię podróżować, starając się przy tym uchwycić piękno przyrody za pomocą fotografii. Interesuję się historią oraz architekturą i malarstwem.

W tym roku akademickim jestem mentorem dla studentów:

       Mateusz Wesołowski, kierunek studiów: Biotechnologia+48 61 829 5648 

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród mentorów

x
Polityka Prywatności