Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2023/24

Czym jest mentoring?

Coaching moglibyśmy nazwać akuszerowaniem rozwoju. Opis ten jest bliski także tutoringowi, ten dotyczy jednak relacji nauczyciel-uczeń. Doradztwo, to podawanie gotowych rozwiązań. Czym zatem jest mentoring? Proces ten jest określeniem relacji zachodzących pomiędzy mentorem – ekspertem, a jego uczniem. Mentor jest wzorem do naśladowania. Ujawnia swoją wiedzę i dzieli się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z tego, czego sam doświadczył, na ścieżce, którą teraz będzie podążać mentee. Według Philipa Zimbardo mentor to osoba, która dokonuje znaczących zmian w swoim życiu zawodowym poprzez przekazywanie uczniom, którzy kiedyś go zastąpią, swojej wiedzy, energii oraz wartości. Mentor jest zatem osobą o doświadczeniu eksperckim, mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed postawionym przez siebie wyzwaniem. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Efektem mentoringu jest uzyskanie nie tylko wsparcia w odpowiedzi na potrzeby mentee ale również praktycznych umiejętności (nie tylko w rozumieniu pracy laboratoryjnej), ale przede wszystkim osiągnięcie konkretnego i mierzalnego celu mentoringowego, którym może być na przykład napisanie wspólnego artykułu naukowego, wniosku projektowego, przygotowanie webinarium, czy udział w konferencji naukowej itp. W odróżnieniu od tutoringu, punkt ciężkości wpływu na proces przesunięty jest na stronę mistrza.

Wprowadzenie mentoringu ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu kształcenia, ale także przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększenie jego konkurencyjność na rynku pracy. Do kluczowych umiejętności zawodowych, wskazywanych przez pracodawców są najczęściej kreatywność, innowacyjność oraz ciekawość świata i umiejętność uczenia się przez całe życie. Z tego punktu widzenia mentoring pełni niezwykle ważną rolę i stanowi źródło konkretnych pomysłów, które podopieczny może wdrożyć w życie. Mentoring to wsparcie osób, które swoje marzenia chcą przekształcać w cele i są gotowe podjąć wysiłek by je zrealizować.


Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest mentoring, już dziś przystąp do programu!

Mentorzy


Avatar

dr hab. prof. UAM Krzysztof Zawierucha


Zakład Taksnomii i Ekologii Zwierząt,


Zainteresował Pana/Panią lodowiec na zdjęciu? Mnie też interesują lodowce, w szczególności to co na nich żyje. Moje zainteresowania badawcze ewoluowały od opisów nowych gatunków niesporczaków, przez badanie różnorodności oraz czynników kształtujących występowanie bezkręgowców w Arktyce, do badań nad bioróżnorodnością oraz ekologią ekosystemów glacjalnych. Interesuje mnie to co żyje na lodowcach oraz w ich sąsiedztwie, jak psychrofile odpowiadają na zmieniający się klimat oraz jak wpływają na lód oraz wszystko co dzieje się wokół lodowca. Prowadziłem swoje badania w różnych regionach świata, pracowałem w dużych, interdyscyplinarnych teamach oraz kierowałem projektami badawczymi realizowanymi na Spitsbergenie, Grenlandii czy w Alpach. Odbyłem staże w UK, Czechach, Finlandii. Obecnie prowadzone projekty dotyczą bioróżnorodności ekosystemów śnieżnych, sieci troficznych na lodowcach czy przeżywalności organizmów z lodowców oraz śniegu w zróżnicowanym reżimie termalnym. Jeśli jesteś osobą zainteresowaną organizmami żyjącymi w niskich temperaturach, regionami polarnymi i górskimi, pasjonatem lub pasjonatką wyjść w teren oraz pracy przy mikroskopie to chętnie podzielę się z Tobą swoim doświadczeniem.


W tym roku akademickim jestem mentorem dla studentów:

       Marcelina Ibron, kierunek studiów: biologia stacjonarna6182956661

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród mentorów

x
Polityka Prywatności