Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2023/24

Czym jest mentoring?

Coaching moglibyśmy nazwać akuszerowaniem rozwoju. Opis ten jest bliski także tutoringowi, ten dotyczy jednak relacji nauczyciel-uczeń. Doradztwo, to podawanie gotowych rozwiązań. Czym zatem jest mentoring? Proces ten jest określeniem relacji zachodzących pomiędzy mentorem – ekspertem, a jego uczniem. Mentor jest wzorem do naśladowania. Ujawnia swoją wiedzę i dzieli się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z tego, czego sam doświadczył, na ścieżce, którą teraz będzie podążać mentee. Według Philipa Zimbardo mentor to osoba, która dokonuje znaczących zmian w swoim życiu zawodowym poprzez przekazywanie uczniom, którzy kiedyś go zastąpią, swojej wiedzy, energii oraz wartości. Mentor jest zatem osobą o doświadczeniu eksperckim, mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed postawionym przez siebie wyzwaniem. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Efektem mentoringu jest uzyskanie nie tylko wsparcia w odpowiedzi na potrzeby mentee ale również praktycznych umiejętności (nie tylko w rozumieniu pracy laboratoryjnej), ale przede wszystkim osiągnięcie konkretnego i mierzalnego celu mentoringowego, którym może być na przykład napisanie wspólnego artykułu naukowego, wniosku projektowego, przygotowanie webinarium, czy udział w konferencji naukowej itp. W odróżnieniu od tutoringu, punkt ciężkości wpływu na proces przesunięty jest na stronę mistrza.

Wprowadzenie mentoringu ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu kształcenia, ale także przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększenie jego konkurencyjność na rynku pracy. Do kluczowych umiejętności zawodowych, wskazywanych przez pracodawców są najczęściej kreatywność, innowacyjność oraz ciekawość świata i umiejętność uczenia się przez całe życie. Z tego punktu widzenia mentoring pełni niezwykle ważną rolę i stanowi źródło konkretnych pomysłów, które podopieczny może wdrożyć w życie. Mentoring to wsparcie osób, które swoje marzenia chcą przekształcać w cele i są gotowe podjąć wysiłek by je zrealizować.


Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest mentoring, już dziś przystąp do programu!

Mentorzy


Avatar

dr hab. prof. UAM Ewa Sobieszczuk-Nowicka


Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej


Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół środowiskowej regulacji rozwoju i procesów aklimatyzacyjnych roślin uwzględniając roślinny behawior. W węższym ujęciu obejmują proces odwracalnego starzenia, autofagii i programowanej śmierci komórki. Obecnie prowadzę prace nad udziałem epigenomu w mechanizmie(-ach) zwiększania zdolności adaptacyjnych roślin w odpowiedzi na stres. Na potrzeby programów zrównoważonego rolnictwa interesuje mnie wykorzystanie znaczników epigenetycznych jako nowych markerów selekcyjnych wspomagających uprawę. W oparciu o te badania projektuję, wraz z zespołem, strategie uprawy zbóż - rolnictwo oparte o biofortyfikację i nanotechnologie.

Ponadto, na wykładach poruszam zagadnienia funkcjonowania organizmu żywego - rozumiane jako działanie inteligentne oraz epidemie chorób roślin w świetle globalnych zmian klimatycznych.

Moja propozycja akademickiego tutoringu naukowego, skierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem umiejętności krytycznej i twórczej dyskusji, w oparciu o zagadnienia wyszczególnione powyżej. Spotkania, jeśli będziesz miał(a) chęci, mogą być również ukierunkowane na definiowanie Twoich własnych potrzeb, siebie, swojego stanowiska w życiu, na znalezienie własnego celu i osiągniecie go ze zwiększoną łatwością. Tutee decyduje, co jest dla niego najważniejsze i nad czym chce pracować. Chciałabym żeby nasze zajęcia były intelektualną przyjemnością, aby obszar wiedzy, który będziesz eksplorować cieszył, dawał satysfakcję i radość; pasja związana z tym, co się robi, jest bowiem jednym z kluczowych czynników życiowego sukcesu.

Prywatnie jestem szczęśliwą kobietą, wolontariuszką: międzynarodowej, pozarządowej organizacji Service Civil International, sędzią spontanicznym Odysei Umysłu oraz członkiem europejskiej organizacji na rzecz ochrony środowiska i równości społecznej – European Youth for (est) Action (EYFA); miłośniczką kawy, Felliniego, sup jogi, scuba divingu, kiziomby i podróży.

Zapraszam! Przyjdź i bądź sobą. I tak nie możesz być kimś innym - powtórzę za Oskarem Wild’em.

W tym roku akademickim jestem mentorem dla studentów:

       Zofia Sobkowiak, kierunek studiów: biotechnologia studia magisterskie61829589211

Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród mentorów

x
Polityka Prywatności